Laminirano staklo

Laminirano staklo je sigurnosno staklo koje se sastoji od dva ili više slojeva stakla, istih ili različitih debljina, povezanih sigurnosnom folijom za laminiranje.
Vršimo laminiranje sa PVB (polyvinil butyral), EVA (etilen vinyl acetat – transparentna ili opal) folijama.

Laminirano staklo sa EVA (etilen-vinyl acetat) folijom

Maksimalna dimenzija laminiranog stakla sa EVA folijom koju trenutno možemo izraditi je 2000 x 4900 mm.
Debljina međuslojeva mogu biti 0,38 mm; 0,76 mm; 1,52 mm; 2,28 mm.

Osnovne tehničke karakteristike EVA folije:

– čvrstoća prianjanja staklo-staklo …………………………… 14 N / cm2
– čvrstoća do pucanja folije …………………………………… 190 N / cm2
– transmisija svjetla ………………………………………………… < 87%

EVA folija odlikuje se visokim faktorom umrežavanja što međusloj čini otpornim na vlagu i temperaturu nakon laminiranja, pa je pogodna za izradu stakala koje se koristi u eksterijeru, gdje je rub lamistala izložen vremenskim utjecajima (montaža na spider nosače i sl.) EVA folija je, zbog svoje niske viskoznosti tijekom laminiranja, izrazito pogodna za laminiranje kaljenih stakala i stakala koja imaju neravnu površinu. Isto tako, kod laminiranja sa EVA folijom postoji mogućnost kombiniranja drugih materijala između stakala (PVC, PET, POLYKARBONAT, AKRIL i sl.)
Negativno svojstvo EVA folije je prevelika adhezija folije i stakla što nije pogodno za izradu protuprovalnih stakala.

Laminirano staklo sa PVB (polyvinyl butyral) folijom

Laminirano staklo sa PVB folijom ima istu primjenu kao i ono izrađeno sa EVA folijom, ali PVB ima bolje sigurnosne performanse. Naime PVB se odlikuje visokim koeficijentom elastičnosti i zvučne izolacije, te puno većom optičkom čistoćom u odnosu na EVA foliju.

Izuzetak je primjena takvog stakla u eksterijeru. Ukoliko se laminirano staklo sa PVB folijom koristi za eksterijer nužno je zaštititi rubove stakla od vremenskih utjecaja jer u protivnom postoji mogućnost naknadne delaminacije stakla. Maksimalna dimenzija laminiranog stakla sa PVB folijom koju možemo trenutno izraditi je 2500 x 4900 mm.

U nastavku navodimo tehničke karakteristike laminiranog stakla sa PVB folijom (d=0,76 mm):

– elastičnost folije do pucanja………………………………………… > 280%
– uložena sila do pucanja folije…………………………………… > 23 N / mm2
– transmisija svjetla (za kombinaciju 4+0,76+4)…………………………… 87%
– transmisija UV zraka (za kombinaciju 4+0,76+4)……………………… 0,2%
– zvučna izolacija (za kombinaciju 4+0,76+4)…………………………… 34 dB

Osim debljine 0,76 mm moguće debljine međuslojeva su još 1,52 mm i 2,28 mm. Debljim međuslojem dobivaju se bolje tehničke karakteristike, ali se koriste i kada to zahtjeva tehnologija.

Kaljeno laminirano ravno staklo

Kaljeno laminirano ravno staklo se sastoji od dva ili više stakala, koja posebnom termičkom obradom dobivaju 5 puta veću čvrstoću, te su povezana sigurnosnom folijom u jednu cjelinu. Takva obrada omogućuje montažu na točkaste “Spider” nosače, za koje su unaprijed predviđene rupe u staklu. Koristi se za ograde, nadstrešnice, pregradne stijene, klizna i zaokretna vrata i dr.

Takvo staklo se može izraditi u varijanti sa transparentnom ili opal folijom.
Maksimalne dimenzije za transparentno staklo iznose 2500 x 4900 mm, dok za laminirano staklo sa opal folijom maksimalne dimenzije iznose 2000 x 4900 mm.
Postoji mogućnost izrade emajliranog parapeta (najčešće za staklene ograde), koji ima funkciju skrivanja podkonstrukcije ili betona koji se nalazi iza stakla. Moguća je i izrada digitalnog printa koji se nalazi unutar kaljenog laminiranog sklopa, te se time sprječava eventualno oštećenje printa, a olakšava se čišćenje stakla.

Neprobojna (balistička) stakla

Ova stakla imaju svrhu zaustavljanja projektila ispaljenih iz različitih vatrenih oružja. Namijenjena su financijskim i državnim institucijama, ali i drugim objektima koji imaju potrebu za višim stupnjem sigurnosti, poput kladionica, kasina, te oklopnih (blindiranih) vozila.

Naša balistička stakla su atestirana u Institutu Građevinarstva Hrvatske (IGH) po normi ispitivanja HRN EN 1063:2006 (metoda ispitivanja akreditirana od strane HAA) i imaju certifikat (CE).

Tabela balističke zaštite:

 

Klasa (EN1063) Kalibar Debljina (mm) Težina (kg/m2)
BR2 (S) 9 mm Luger 21,2 47,6
BR3 (S) 0,357 Magnum 27,4 61
BR4 (S) 0,44 Magnum 29,4 67,6
BR7 (NS) 7,62 x 51 mm 68 152,2

Protuprovalna stakla

Protuprovalna stakla su posebna laminirana stakla koja se kombinacijom debljine stakla i sigurnosne folije klasificiraju u razne kategorije protuprovalnosti. Ova stakla onemogućuju ulaz u objekt kroz staklene površine. Prilikom primjene sile staklo pukne, ali ga sigurnosna folija drži u cjelini.

Postoje dvije grupe protuprovalnih stakala, P-A grupa i P-B grupa.
P-A grupa protuprovalnih stakala se najčešće koristi za privatne kuće, a dijeli na 5 kategorija zaštite. Takva stakla sastoje se od dvaju stakala povezanih sigurnosnom folijom, a pružaju zaštitu od vandalizma, te za provale kod kojih se koriste laki objekti (kamen, čekić i sl.).
P-B grupa protuprovalnih stakala se koristi za javne ustanove i objekte gdje se štite visoke vrijednosti kao npr. izlozi zlatarnica, mjenjačnica ili banaka. Ova stakla se sastoje od 3 ili više stakala povezanih sigurnosnom folijom, a pružaju zaštitu od napada teškim objektima. Protuprovalna zaštita P-B se dijeli u 3 kategorije zaštite.

„Sound Control“ sigurnosna stakla

„Sound Control“ sigurnosna stakla imaju uz sigurnosna svojstva laminiranog stakla i funkciju zvučne izolacije, što znači da štite od vanjske buke, ali i sprječavaju da buka iz unutrašnjosti dopire u okolinu.
Ova stakla mogu se izraditi u savinutoj, ravnoj, kaljenoj ili IZO varijanti. Koriste se, između ostalog, za urede, konferencijske sale, kuće, stanove, kao vjetrobranska stakla za vlakove i fasade za zračne luke i kolodvore. Maksimalne dimenzije iznose 2500 x 4900 mm.

Višeslojna stakla

Višeslojna stakla imaju iznimno povećanu statičku stabilnost što omogućuje njihovu primjenu kao gazišta za stubišta, podna stakla, izložbene platforme za automobile i dr.
Preporučamo da gornje staklo bude kaljeno. Time se postiže višestruka otpornost na habanje i udarce, te se znatno produžuje vijek trajanja proizvoda.
Maksimalne dimenzije za sva laminirana stakla su 2500 x 4900 mm.